Гаранционни Условия

 

Условия на гаранцията, предоставяна за продукти, закупени от DemoShop

Настоящите гаранционни условия дефинират задълженията, които DemoShop поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите законови разпоредби в Република България. 

Чл. 1 Документът за покупка, който издаваме и който получавате, служи като гаранционен документ/карта. Гаранционният срок за продуктите 6 месеца. Гаранцията започва от датата на покупката на стоката и гаранционната карта. За стока получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта. 

Чл. 2 Гаранцията на батерията на мобилния телефон е 30 дни и важи при повреда, водеща до нейната нефункционалност. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация и начина на употреба на телефона. 

Чл. 3. Предоставената от нас търговска гаранция не засяга правата ви на потребител съгласно действащото законодателство. 

чл. 4 Място за изпращане на рекламации на гаранционни продукти: 

гр. София , офис Еконт ул.Блага Димитрова 23

Транспортните разходи за доставяне на продукта до сервиза, както и неговото връщане, са за сметка на клиента. 

Чл. 5 Преди да изпратите устройството към нас, моля направете следното: 

 1. Направете архив на данните от устройството. DemoShop, не поема отговорност за загубена информация от телефона или устройството което оставяте за ремонт. 
 1. Премахнете кода за отключване на телефона. След отстраняването на проблема, телефона Ви трябва да се тества от сервиза, ако има код на клавиатурата или други защитни кодове, това няма да може да стане. 
 1. Премахнете защитни фолиа и лепенки, поставени по корпусите и бутоните на устройствата, тъй като те пречат на огледа и на ремонта на устройството, и то не може да се диагностицира добре. 

Чл. 6 Гаранцията на продукта е валидна само когато той е придружен с: 

 • Оригинален документ за покупка (фактура).

Чл. 6.1 DemoShop, си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните попълнени в гаранциония документ са преправяни, задраскани или дописвани. 

Чл. 7 При възникване на повреда, задълженията на DemoShop са: 

 • Да извърши необходимите действия за отстраняване на дефекта за своя сметка. 
 • При невъзможност за отстраняване на дефекта, да извърши замяна на дефектния продукт, с друг от същия модел и със същите характеристики. 

Чл. 7.1 Когато същият продукт не е наличен в момента са възможни следните варианти: 

 • Продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарна стойност и на клиента се предоставя възможност да получи друг продукт за тази сума, да доплати за избран от него продукт или да получи обратно съответната сума. 

чл. 8 Гаранционния ремонт трябва да бъде извършен в оторизирания сервиз на DemoShop. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице. 

чл. 9 Срок за гаранционно обслужване: 

чл. 9.1 Срокът за извършване на ремонтната дейност на продукта е 40дни от датата на доставката и получаването му в сервиза. 

чл. 9.2 При необходимост от изпращане на гаранционния продукт в оторизиран от производителя сервиз или липса на заместващ продукт, срокът в този случай е посочен в "Закона за защита на потребителя". 

чл. 9.3 След приключване на гаранционното обслужване, клиентът ще бъде уведомен за това от наш представител през един от каналите ни за комуникация. Продуктите, се изпращат обратно, след като клиента е уведомен за приключване на гаранционното обслужване и е дал необходимите данни за изпращане по куриер. Транспортните разходи за доставяне на продукта до сервиза, както и неговото връщане на клиента са за сметка на последния. 

Чл.10 Гаранцията не покрива никой от изброените случаи: 

 • При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта. 
 • При липса на гаранционна карта или копие от нея. 
 • При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта. 
 • При опит за ремонт, модификация или промяна на телефона и неговите технически характеристики, неизвършени в сервиза . 
 • При повреда следствие от използване на неоригинални консумативи и материали. 
 • При извършване на периодични контролни проверки, обслужване, ремонтиране или подмяна на части, изхабени в следствие на нормална експлоатация. 
 • При неправилно използване на телефона, неправилно боравене, инсталиране на софтуер, неоторизирана употреба в съответствие с инструкциите за употреба или други подобни като: инсталиране на неофициален софтуер одобрен от AppStore, инсталиране на неофициална операционна система или в бета версия, rooting your phone, постоянно или често съхранение на телефона на слънце или при ниски температури и др. 
 • При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса. 
 •  При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката, нарушен външен вид, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване. 
 •  Повреди причинени от токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, войни, граждански неподчинения, форсмажорни обстоятелства, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Производителя и Търговеца. 
 • Дефекти причинени от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт 
 • Дефекти, причинени от актуализации на софтуера, независимо дали е оторизиран или не или от зловредни вируси 
 • Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, със следи от удари по корпуса на апарата, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания) 
 • Дефекти или повреди в резултат от прилагане на прекомерна сила или използване на метални предмети върху сензорния екран (например ключове, пари в джобовете) 
 • Устройствата, които са с премахнат или сменен IMEI в следствие на неправилна подмяна на софтуер, ако продуктът е отварян или ремонтирани от друг сервиз и гаранционните лепенки са премахнати. 
 • Всички физически дефекти или повреди в резултат на неправилна експлоатация и поддръжка. 
 • Щети причинени от потребителя (например: счупен екран, USB или слот за SIM карта/и). 
 • Щети причинени от вода или влага. 
 • Проблеми с екрана, поради неправилно използване (например жълто петно или петно/ивица причинени от притискане на екрана или изпускане на апарата).